Organisatie

Leden: Moskee Essalaam Hoograven telt in Utrecht en omgeving ongeveer 400 betalende leden. De contributie bedraagt 100 euro per jaar per lid.

Accommodatie: Islamitische Vereniging Hoograven betaal al sinds 1988. Wij hebben op verschillende (tijdelijke locaties) gezeten. Onze eerste locatie was aan de Oud Wulvenlaan. Daarna de Wijnsteinhof, Camminghaplantsoen (in een houtenbarak), duurstedenlaan en nu zitten we sinds 2003 in een mooi gebouw aan de Camminghaplantsoen 50.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuurstaak, maar werken met commissies samen om tot de gewenste eindresultaten te komen. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis.